Per 1-1-2018 over op ECO2FUEL

Eco2fuel.png Per 1-1-2018 tanken wij Eco2fuel Dit zijn dieselbrandstoffen met een fors lagere emissie en CO2-uitstoot dan gewone diesel. Eco2fuel is duurzaam voor het milieu en is emissiearm: 4% minder stikstofoxide (Nox) 13% minder koolmonoxide (CO) 12% minder koolwaterstoffen (HC) 13% minder roet en fijnstof (PM) 24% minder kooldioxide (CO2) ISCC-EU gecertificeerd Eco2fuel+ wordt geproduceerd en geleverd onder ISCC-EU certificaat. De commissie van de Europese Unie ziet erop toe, dat de grondstoffen die nodig zijn voor een deel van de productie komen uit landen, waar toezicht wordt gehouden op onderstaande MVO uitgangspunten: Op sociaal gebied 1. Gelijke rechten gelden voor mannen en vrouwen. 2. Geen kinderarbeid. Op maatschappelijk gebied 3. Geen Ďfood for fuelí problematiek. 4. Geen prijsopdrijvend effect voor voedsel. Op milieugebied 5. Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliŽn. 6. Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd.
Terug naar overzicht
Haven Evenementen Service Heerenveen
Haven top randje
Haven kop
Haven kop
Eurolaan 8, 8447 SM Heerenveen
Tel: (0513) 62 71 35
b.g.g. 06 - 22 39 11 18
Twitter Haven Heerenveen
Facebook Haven Heerenveen / Nijehaske (Heerenveen)